TR | EN
Çiğdem Mah. Gökkuşağı Sitesi Mavi Blok No:37-38 Balgat 06520 Çankaya / Ankara
+90 (312) 284 17 01
Kalite » Üst Yönetim Taahhütnamesi

GSI SLV-TR Üst Yönetimi için
GİZLİLİK, TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ

 • GSI SLV TR’ye ait her türlü bilgi, belge ve dosyaların gizliliği ve güvenliğini sağlayacağımı, hiçbir bilgi, belgeyi üçüncü bir şahıs veya kuruluşa vermeyeceğimi;
 • Bütün hizmetlerimizi gizlilik ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak gerçekleştireceğime,
 • Bütün bölümlerin birbirinden bağımsız ve tarafsız olarak hizmet vereceğine,
 • Tüm personelin, kararlarını etkileyebilecek ticarî, malî ve diğer baskılardan arınmış olmasını sağlayacağıma,
 • Tarafsızlığa yönelik riskleri devamlı surette belirleyeceğime ve nasıl en aza indirileceğini göstereceğime,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde ve muayene hizmetlerinde kullanılan uluslararası standartların şartlarına uygun olarak yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanmasına sağlayacağımı;
 • Belgelendirme faaliyetleri dahil tüm faaliyetler ile ilgili edinilmiş bütün yazılı, sözlü vb. bilgileri gizlilik esasına uygun olarak saklayacağımı;
 • Belgelendirme faaliyetleri dahil tüm faaliyetler ile ilgili yapılan anlaşmada belirtilmiş kişi veya organizasyonlar dışında, müşterinin yazılı izni olmadan, bilgiyi üçüncü bir şahıs veya organizasyona vermeyeceğimi;
 • Belgelendirme faaliyetleri ve muayene hizmetleri sırasında tarafsızlığın tehlikeye düşmesini önlemek için gerekli önlemleri alacağımı;
 • Şirket faaliyetleri kapsamında yetkili kişiler için gereken çıkar çatışması analizini her anlaşmadan önce yaptıracağımı;
 • Görevlendirmeler esnasında tarafsızlığı göz önünde bulundurarak gerekli iş planını yapacağımı;
 • GSI SLV TR personelinin ücretlerini yapmış olduğu belgelendirmenin veya testin sayısına-sonucuna göre düzenlemeyeceğime;
 • Akreditasyon kapsamında hiçbir firmaya danışmanlık ve/veya mühendislik hizmeti sunulmayacağına ancak akreditasyon çalışmaları öncesinde son 2 yıl içinde, aday firmaya mühendislik hizmeti sağlanmış ise, bu firmaya proses-ürün belgelendirme ve muayene hizmeti sunulmayacağına;
 • GSI SLV TR’yi dışarıdan değerlendirecek olan Tarafsızlığı Koruma Komitesine her türlü bilgiyi sağlayacağımı ve bağımsız olarak denetim yapabilmeleri için gerekli yetkileri vereceğimi;
 • Hizmet verilen kişi, kurum ve kuruluşlardan para, hediye veya herhangi bir çıkar sağlayıcı yardım almayacağımı, bunların teklif edilmesi veya verilmesi durumunda kesinlikle reddedeceğimi;

beyan eder, yukarıdaki hükümlere uymayı taahhüt ederim.