IWI-C1 eğitimimiz de başarı ile tamamlandı

2011 yılı Mayıs ayından bu yana, ulusal ve uluslararası olarak düzenlemekte olduğumuz IWI-C eğitimlerimizin yedincisi de başarı ile tamamlandı.

7-22 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan bu eğitimimiz de önceki eğitimlerimizde olduğu gibi, GSI SLV-TR ve ODTÜ-KTTMM işbirliği ile düzenlenmiştir. Eğitim, saha deneyimine ve detaylı teorik ilgiye sahip uzmanlar tarafından, uygulamalarla desteklenen sınıf eğitimleri şeklinde verilmiştir.

Kaynaklı üretimin denetlenmesi alanındaki en üst düzey eğitim olan IWI-C eğitimini tamamlayan katılımcılarımız, Uluslararası Kaynak Enstitüsü’nün (IIW 2) diplomasını almaya hak kazanmakta ve özellikle uluslararası projelerde başarı ile görev almaktadır.

Eğitimde tamamı başarılı olan katılımcılarımızı kutluyoruz.


1 IWI-C: International Welding Inspector – Comprehensive (Uluslararası Kaynak Enspektörü – Kapsamlı)
2 IIW: International Institude of Welding (Uluslararası Kaynak Enstitüsü)