Clicky

GSI SLV-TR; Alman Kaynak Cemiyeti’ ne (DVS) ait GSI SLV* şirketinin Türkiye ayağı olarak 2008 yılında Ankara’da kurulmuştur. Aşağıda tanımlanan alanlarda Alman GSI SLV’ nin yetki ve akreditasyonları kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

GSI SLV-TR, 2011 yılında Türkak tarafından Personel Belgelendirme konusunda akredite edilmiş, 2012 yılında da kaynak tekniği alanındaki Türkiye yetkilendirilmiş milli kuruluşu (TR-ANB) tarafından “yetkilendirilmiş eğitim kuruluşu (ATB)” olarak onaylanmıştır.

* Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH

Kurumsal Bilgilendirme

Kurumsal Bilgilendirme

 1. Firmaların/Kalite sistemlerinin sertifikalandırılması:Farklı alanlarda kaynaklı imalat yapan firmaların, uluslararası geçerlilikte ve yüksek saygınlıktaki standardlara göre belgelendirilmesi işlemidir. Belgelendirme işlemi; kalite yönetim sistemlerinin belgelendirilmesinin yanısıra, teknik yeterliliklerin belgelendirildiği sistemleri de kapsar. Özellikle imalatçının yeterliliğinin incelenip belgelendirildiği sistemler, Avrupa ülkeleri ile işbirliği yapmak isteyen firmalar bakımından büyük önem arzetmektedir.GSI SLV-TR, Alman GSI SLV kuruluşu ile işbirliği çerçevesinde aşağıda kısaca tanımlanan belgelendirme hizmetlerini vermektedir.
  1. EN 15085: Demiryolu araçları üretimi için uygunluk/yeterlilik belgesi:Demiryolu araçlarının, bunların parçalarının ve bu araçlarla ilgili hizmetin Avrupa ülkelerine ihraç edilebilmesi için bu alanlarda çalışacak firmaların belgelendirilmiş olması gereklidir.
   Belgelendirme işlemi, ilgili resmi kurumlarca (Almanya’da EBA) yetkilendirilmiş kurum ve kişiler tarafından yapılabilir. Bu şekilde belgelendirilmiş firmalar ECWRV (European Comittee for Welding of Railway Vehicles) tarafından onanır ve internet üzerinde yayınlanır.
  2. EN 1090: Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları:Çelik ve Alüminyum yapıların üretimi ve bu yapıların CE işaretlemesinin yapılması için gerekliliklerin tanımlandığı bir standartlar dizisidir.EN 1090-1: Yapısal elemanların uygunluk denetimi için gereksinimler
   EN 1090-2: Çelik yapılar için teknik gereklilikler
   EN 1090-3: Alüminyum yapılar için teknik gerekliliklerBelgelendirme işlemi, ilgili resmi kurumlarca (Almanya’da DiBt) yetkilendirilmiş kurum ve kişiler tarafından yapılabilir.
  3. DIN 18800-7 ve DINv 4113-3: Çelik ve Alüminyum yapılar için üreticinin uygunluğunun değerlendirilmesi:DIN EN 1090 standartlar dizisinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, bu belgelendirmeler yalnızca müşteri isteğine bağlı olarak yapılmaktadır. Ancak DIN 18800-7 / DINv4113-3 sistemlerinin geçerliliği (EN 1090 ile birlikte var oluş fazı), Almanya’ da 2014 yılı Temmuz ayına kadar uzatılmıştır.Belgelendirme işlemi, ilgili resmi kurumlarca (Almanya’da DiBt) yetkilendirilmiş kurum ve kişiler tarafından yapılabilir.
  4. Ril 804: Demiryolu köprülerinin üretimi:Kaynaklı demiryolu köprülerinin üretimini yapmak isteyen firmaların belgelendirildiği sistemdir. Çelik yapıların üretimi için DIN 18800-7, “E” sınıfı uygunluk belgesine sahip olan firmaların, Ril 804 standardının gereklerini de yerine getirmeleri ile alabilecekleri bir belgedir. Özellikle personel niteliği gereksinimi (üretim mühendisliği –kaynak, kaynak mühendisliği) yüksek olan bir standarddır.
  5. ISO 3834: Kaynaklı üretim yapan işletmeler için Kalite Yönetimi Sistemi (DVS-Zert).Kaynaklı üretim yapan işletmeler için tasarlanmış bir kalite yönetim sistemidir. DIN 18800–7, EN 15085, EN 1090 gibi uygulama alanlarının da gerektirdiği bir sistemdir. Her iki belgenin alınabilmesinin ön şartlarından birisi, işletmenin ISO 3834 standardına uygun bir kalite sistemine sahip olması gereğidir.ISO 9001 sistemini kurmuş ve belgelendirmiş işletmelerin ISO 3834 sistemine adapte olması oldukça zahmetsiz olarak yapılabilen bir çalışmadır, çünkü her iki standart da benzer gereksinimleri içerir. Ancak ISO 3834 standardı, özellikle kaynaklı üretim yapan işletmelerin gereksinimleri düşünülerek hazırlanmıştır.Belgelendirme işlemi DVS-ZERT[1] veya SLV[2]’ler üzerinden uluslararası olarak yapılmaktadır.[1] DVS-ZERT: Alman Kaynak Cemiyeti Sertifikalandırma Merkezi
   [2] SLV: Kaynak Tekniği Eğitim ve Araştırma Merkezi
  6. ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi (DVS-Zert):ISO 9001 belgelendirme işlemi DVS-ZERT üzerinden uluslararası olarak yapılmaktadır.
 2. Personel Eğitimi:Eğitimler ve belgelendirme GSI SLV işbirliği ile yürütülmektedir. GSI SLV-TR, Haziran 2012 yılında başarı ile tamamladığı denetim sonucunda TR-ANB’ ye bağlı “yetkilendirilmiş eğitim kuruluşu” (ATB) olarak onanma aşamasındadır. Onama işlemini takiben, TR-ANB kapsamı dahilindeki belgelendirmeler doğrudan TR-ANB tarafından yapılacaktır.
  1. Uluslararası Kaynak Mühendisliği (IWE), Uluslar arası Kaynak Teknikerliği (IWT) Diploma Eğitimleri:GSI SLV-TR, Türkiye’de ilk defa Uluslararası Kaynak Mühendisliği (IWE) ve Uluslararası Kaynak Teknikerliği (IWT) eğitimlerini bilgisayar destekli harmanlanmış eğitim olarak sunmaktadır. Eğitim, Alman Kaynak Cemiyeti (DVS) yapısının ana unsurlarından ve kaynak tekniğinde eğitim alanında dünyadaki en büyük, en saygın kuruluşlardan olan GSI SLV’ nin ilgili tüm altyapısı kullanılarak hazırlanmıştır.Toplam 435 saat olan eğitim süresinin %50’lik kısmı bilgisayar destekli olarak, geri kalan %50’si ise yüzyüze yapılmaktadır. Yüzyüze eğitimler hafta sonlarına yayılmıştır. Bu şekilde çalışma zamanları üzerindeki yük ortadan kaldırılmıştır. Bilgisayar destekli eğitim kısımları, Uluslararası Kaynak Enstitüsü’nün “En iyi multimedya dokümanı” ödüllü CD-ROM’lar kullanılarak gerçekleştirilecektir.Eğitimler sonunda yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan katılımcılar Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) yönergelerine (IIW IAB-252-11) uygun olarak, uluslararası geçerlilikte diploma almaya hak kazanmaktadır.Eğitimler, GSI SLV-TR ve ilgili kurumların uzman eğitici kadrosu ile GSI SLV eğitim sistemine bağlı olarak verilmektedir.
  2. Kaynak Muayene Personeli (Enspektörler):Kaynağın eğitimli ve belgeli kaynakçılar tarafından iyi yapılması kadar önemli olan bir diğer konu da yapılmış olan kaynaklı bağlantıların hızlı ve etkin bir biçimde kontrol edilmesidir. Bu da ancak iyi eğitilmiş ve belgeli personel tarafından yapılabilir.Bu amaçla firmamız tarafından yine GSI mbH işbirliği çerçevesinde, kuralları IIW[3] tarafından belirlenmiş “Uluslararası Kaynak Muayene Personeli” (IWIP) eğitim programları (DVS-IIW/EWF 1178 (IAB-041) yönetmeliğine göre) uygulanmaktadır. Program hem mühendislere, hem de ara elemanlara (tekniker, teknisyen) uygun modüllere sahiptir.Eğitimler sonunda yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan katılımcılar Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) yönergelerine (IIW IAB-252-07) uygun olarak, uluslararası geçerlilikte diploma almaya hak kazanmaktadır.Eğitimler, GSI SLV-TR ve ilgili kurumların uzman eğitici kadrosu ile GSI SLV eğitim sistemine bağlı olarak verilmektedir.[3] IIW: Uluslar arası Kaynak Enstitüsü
  3. Kaynakçılar:Kaynakçılar aşağıda belirtilen stadartlar kapsamında sınava alınarak başarılı olanlar, GSI mbH işbirliği ile, uluslararası geçerlilikte olmak üzere sertifikalandırılırlar.
    1. EN 287–1: Çelik Kaynakçıları
    2. ISO 9606-2: Aluminyum Kaynakçıları

   Aşağıdaki standartlar kapsamında da, bu standartların gerektirdiği biçimde sınav ve belgelendirme yapılmaktadır.

   1. AWS D1.1, D1.2
   2. ASME (farklı kısımları)
   3. Askeri standadlar (farklı uygulamalar için)

   Henüz kaynakçılık mesleğine adım atmamış kaynakçı adayları, ya da belirli kaynak yöntem ve uygulamalarında yeterli olmayan kaynakçıları eğitmek üzere teorik destekli uygulamalı eğitimler düzenlenmektedir. Bu eğitimlerin, kaynak alanında dünya lideri olan GSI firmasının standart programları çerçevesinde düzenlenebilmesinin yanısıra, gereksinime bağlı olarak planlanıp uygulanması da mümkündür.

  4. Bilgilendirme Seminerleri:Firmaların gereksinim duyduğu alanlarda uzmanlarımızca verilen seminerler ekte liste olarak sunulmuştur. Ortaya çıkabilecek gereksinimlere bağlı olarak yeni seminerlerin oluşturulması da mümkün olmaktadır.
 3. Kaynak Yöntemi Onayları:Kaynak uygulamalarının güvenilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan yöntem onayı çalışmaları (WPQR / WPAR) aşağıdaki standardlara göre GSI mbH işbirliği çerçevesinde uluslararası akreditasyon kapsamında yapılmaktadır.
  1. DIN EN ISO 15610 – 15614 serisi,
  2. AWS D1.1, D1.2
  3. ASME (farklı kısımları)
 4. Gözetim ve Kaynak Mühendisliği:Aşağıda tanımlı hizmetler deneyimli uzmanlarımız tarafından ve uygulama standartlarının ve/veya şartnamelerin gereklerine bağlı olarak, GSI mbH işbirliği çerçevesinde uluslararası akreditasyon kapsamında verilebilmektedir.
  1. İmalat ve montaj süresince kaynak ve bağlantılı işlerin gözetimi/denetimi (3. taraf -3rd party- gözetim hizmetleri),
  2. Kaynakçı ve kaynak operatörü testleri, sertifikalandırılması ve kabulü,
  3. Çelik yapıların son kabulü,
  4. Korozyondan koruma işlemlerinin gözetimi/denetimi
  5. Genel Kaynak Mühendisliği
   1. İmalat sırası hazırlığı,
   2. Proje gereklerine bağlı olarak personel planlaması (doğru sertifikalı personelin doğru yerde çalıştırılması),
   3. Muayene ve Test Planlarının (ITP) hazırlanması,
   4. Üretim dokümanlarının uygunluğunun kontrolü,
   5. Hata giderme, hasar analizleri

Ticaret Ünvanı: GSI SLV-TR KAYNAK TEKNOLOJİSİ TEST VE MESLEKİ GELİŞİM MERKEZİ LTD. ŞTİ.
Adres: ÇİĞDEM MAH. GÖKKUŞAĞI SİT. MAVİ BLOK NO:37-38 06520 BALGAT/ÇANKAYA-ANKARA
Vergi Dairesi: BAŞKENT VERGİ DAİRESİ
Vergi Numarası: 4110352712
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili ve Numarası: ANKARA TİC.SİC.MÜD. – TİC.SİC.NO:258913
Bağlı Olduğu Oda/Sicil No: ANKARA TİCARET ODASI- 65/2967
Taahhüt edilen sermaye tutarı: 180.000,00 TL
Ödenen sermaye tutarı: 180.000,00 TL
Şirket Müdürünün adı ve soyadı: İSFENDİYAR ÖZGÜR AKÇAM