Clicky

GSI SLV TR tarafından yürütülen tüm çalışmalarda gizlilik , tarafsızlık ve bağımsızlık kurallarına uygun olarak hizmet verilmektedir.

GSI SLV TR personelinin, kararlarını etkileyebilecek ticarî, malî ve diğer tüm baskılardan arınmış olması sağlanmaktadır.

GSI SLV TR personelinin ücretleri yapmış olduğu belgelendirmenin veya testin sayısına-sonucuna bağlı değildir.

GSI SLV TR gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinin uygulanabilmesi için gerekli kalite altyapısını oluşturmuş ve bu kapsamda tüm çalışanlarının faaliyet göstermesini sağlamaktadır.

GSI SLV TR, bünyesinde yer alan tüm çalışanlar ve kurul üyeleri ile Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Sözleşmesi yapılmaktadır.

GSI SLV TR’yi oluşturan tüm departmanlar birbirinden bağımsız ve tarafsız olarak faaliyet yürütür.

GSI SLV TR, faaliyetleri sırasında iş ve müşteri ile ilgili edinilen tüm bilgileri müşteri ile yapılan anlaşmada belirtilmiş kişi ve/veya kurumlar/firmalar dışında, müşterinin yazılı izni olmadan, üçüncü bir şahıs veya kuruma vermez.

GSI SLV TR bünyesinde verilen hizmetler sırasında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zararları karşılayabilmek adına Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmıştır.