Clicky

Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH (GSI), Alman Kaynak Cemiyeti (DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.) tarafından 1999 yılında kuruldu. Bu kuruluş, Almanya’da 80 yılı aşkın bir süredir çalışmalarını yürüten SLV’ lerin (Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalten), kaynak ve muayene teknolojilerindeki uzun deneyiminin tek çatı altında toplanması ile oluşturulmuştur.

GSI, bireyler, vasıflı ticaret işletmeleri, sanayi kuruluşları, özel makamlar ve araştırma kuruluşları ile çalışan kar amacı gütmeyen , limitet bir şirkettir.

GSI’nin amaçları, Almanya içi ve dışında kaynak eğitimi ve danışmanlığı ile birlikte teknoloji transferi yapmaktır.

GSI, 150 si mühendis olmak üzere 600 çalışanıyla, yaklaşık 50 adet ülkede aktif olarak var olmaktadır.

GSI’nin hizmetlerinin yıllık sayısal verileri aşağıdaki gibidir:

  • 20,000 kişi: Kaynak eğitim programlarında ve kaynak sınavları
  • 1,500 kişi: Kaynak koordinasyon personeli eğitimleri
  • 6,000 kişi: İdari personel için verilen kapsamlı eğitim programları ve seminerler
  • 2,500 işyeri: Uygunluk belgelendirmesi/sertifikalandırmalar
  • 600 adet: malzeme ve hasarlar analizleri
  • 180 adet: Araştırma ve Geliştirme Projesi