Clicky

Bu talimatta, GSI SLV TR’nin marka – logosunun ve Onaylanmış Kuruluş numarasının ne şekilde kullanılabileceği tariflenmektedir.

TALİMAT DETAYI

GSI SLV TR tarafından sertifika verilen kişiler ve kuruluşlar Sertifika, Onaylanmış Kuruluş numarasını, Marka ve Logoları aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak kullanabilirler. GSI SLV-TR, Belgelendirme durumu ile ilgili referanslar ya da sertifikaların, logoların ya da denetleme raporlarının yanlış kullanımları ile ilgili gerekli mülkiyet hakkını kullanır ve ilgili tedbirleri alır. Bu tedbirler; düzeltme ya da düzeltici faaliyet talepleri, askıya alma, sertifikanın
geri alınması, ihlalin kamuya duyurulması ya da gerektiği durumlarda hukuki işlemlere başvurulması şeklinde olabilir.

1. GSI SLV TR tarafından sertifika verilen kişiler ve firmalar, sertifika geçerli olduğu sürece bu talimat kurallarına uymakla yükümlüdürler.

2. GSI SLV-TR’ den belge almaya hak kazanan firmalar, GSI SLV-TR logosu, belgesi ve akreditasyon markasını, bu talimatta yazan şartlara ve “R 10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberindeki kurallara göre kullanmak durumundadır.

3. GSI SLV TR Logosu ve Türkak Akreditasyon Logosu üzerinde, renk, boyut ve biçim değişikliği yapılamaz. Logolar “R 10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberinde belirtilen boyutlardan farklı olamaz..

4. Marka/logo ve Onaylanmış Kuruluş numarası, herhangi bir ürünün veya hizmetin onaylandığı veya önerildiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmamalıdır.

5. Marka/logo ve Onaylanmış Kuruluş numarası kişinin veya firmanın, her kapsamda GSI SLV TR tarafından belgelendirildiğini ima edici şekilde kullanılmamalıdır.

6. Belgelendirme kapsamı ile ilgili yanlış yönlendirebilecek ifadeler kullanılmamalı ve kullanımına izin verilmemelidir.

7. Marka/logo ve Onaylanmış Kuruluş numarası, GSI SLV TR’nin ve belgelendirme sisteminin itibarını ya da güvenini zedeleyecek şekilde kullanılmamalıdır.

8. Bu talimattaki şartları karşılıyor olmaları koşuluyla, GSI SLV TR’den belge alan kişiler veya firmalar sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Marka/Logoyu; kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri faaliyet ve materyalle de kullanabilirler. Sertifika kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Marka/Logo kullanılamaz.

9. Marka/Logo, kuruluşun logosundan daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.

10. Marka/Logo ve Onaylanmış Kuruluş numarası, bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kişinin sertifikasına ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz.

11. Marka/Logo ve Onaylanmış Kuruluş numarası, GSI SLV TR’nin statüsü hakkında yanlış bilgilenmeye sebep olabilecek şekilde kullanılmamalıdır.

Doküman No: T – 02
Rev. 08
Rev. Tarihi: 10.06.2020

_____________________________________________________________________________________________
2 / 2

12. Belge sözleşmesinin fesih edilmesi/belgenin geri alınması veya belgenin askıya alınması halinde kişi veya firma sertifikasının kullanımını ve marka/logo ve Onaylanmış Kuruluş numarası içeren her tür promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını/yayınını derhal durdurmalıdır.

13. Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kişilere veya firmalara belgenin askıya alınması ve/veya geri çekilmesi işlemleri Belgelendirme Kurulu kararına göre uygulanır.

14. GSI SLV-TR denetim ekibi, denetimler sırasında sertifika, marka ve logo kullanımı ile ilgili hususların IAF, TURKAK rehberleri ve bu talimata uygunluğu açısından gerekli kontrolleri yapar ve sonuçları kontrol listesinin ilgili kısmına kaydeder. Denetim ekibi bu amaçla, örnekler alır, gereğinde resimler çeker, broşür, katalog, kartvizit, reklam malzemeleri ve ürünler üzerinde kontroller yapar. Denetçi aynı zamanda yayınlanmış olan dokümanları;

  • Genel görünüm, yazım hataları,
  • Kullanım yerleri,
  • Tarihler, standart ve revizyon,
  • Firma adı, adres, imza, mühür,
  • Hariç tutmalar ve uygunluk durumu,
  • GSI SLV-TR ve akreditasyon kurumu logoları varlığı,

açılarından değerlendirir ve sonuçları kontrol listesinin ilgili kısmına kaydeder.

15. Orjinal renklerinin dışında sadece siyah-beyaz kullanılmaktadır.

16. Logoların orjinalleri talep halinde firmalara mail ile gönderilecektir..

17. A4 kağıdından büyük olan dokümanlarda ( eni 30 cm geçmemesi gerekir ) GSİ SLVTR’ den bu boyuttaki doküman için yeniden logo istenmesi gerekir.

18. Bayrak ölçüleri masa için 22×15 cm, kırlangıç bayraklar için 33×100 cm olacaktır.

19. Markanın içinde yer alan logonun yüksekliği min. 20 mm olmalıdır.

20. Logoda herhangi bir oynama (tadilat) yapılamaz.

21. Kullanılacak olan zemin renkli ise marka beyaz bir fon içine alınmalıdır.

Kalite Güvence Hizmetleri Müdürü bu talimatın genel olarak uygulanmasından sorumludur. Kalite Güvence Hizmetleri Müdürü ve Yönetim Temsilcisi bu talimatın güncelliğinden ve TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024 ve TS EN ISO/IEC 17065 standartlarına uygunluğundan sorumludur.

GSI SLV-TR tarafından sertifika verilen kişiler/kuruluşlar, sertifika geçerli olduğu sürece bu talimat kurallarına uymakla yükümlüdürler.