DIN 6701 Demiryolu araçları ve bunların parçalarında yapıştırma


DIN 6701

Yapıştırma prosesi Demiryolu araçlarının üretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Önemli gövde parçaları, lokomotif/vagon camları ve diğer birçok parça yapıştırma prosesi ile birleştirilmektedir. Bu prosesi uygulayan firmaların üretim ve kalite alanlarında uyması gereken kurallar DIN 6701 standartlar serisinde tanımlanmıştır. Demiryolu sektöründe yapıştırma uygulamaları yapan işletmelerin DIN 6701 standardının 2. Kısmına (DIN 6701-2) göre belgelendirilmesi de gereklidir. Belgelendirmenin önkoşullarından en önemli olanı ise eğitimli personeldir.

GSI SLV-TR, yapıştırma konusunda uzman ve yetkili kuruluş olan TC-Kleben firması ile, firma belgelendirmeleri (Yapıştırma bağlantılarının seviyeleri; A1, A2 ve A3) ve personel eğitimi konusunda işbirliği anlaşmalarını tamamlamıştır. Bu kapsamda, Avrupalı Yapıştırma Uygulayıcısı (EAB), Avrupalı Yapıştırma Uzmanı (EAS) ve Avrupalı Yapıştırma Mühendisi (EAE) eğitimlerinin, TC-Kleben ile işbirliği içerinde verilmesine başlanmıştır. Bu şekilde GSI SLV-TR, kaynak tekniği alanındaki uzmanlığının yanına, başka bir birleştirme teknolojisi olan yapıştırma prosesini de eklemiştir.