Clicky

TÜRKAK/Proses – Ürün Belgelendirme

TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu), Türkiye'de akreditasyon hizmetleri sunan resmi bir kurumdur. Akreditasyon, bir kuruluşun belirli bir alanda yeterlilik ve güvenilirlik düzeyini belgelemek amacıyla bağımsız bir kuruluş tarafından yapılan değerlendirmeyi ifade eder.

Proses ürün belgelendirmesi ise, üretim sürecinde kullanılan malzemelerin ve üretim yöntemlerinin belgelendirilmesini ifade eder. Bu belgelendirme sürecinde, üreticinin proseslerinin standartlara uygun olduğu, kalite yönetimi sistemlerinin etkin bir şekilde uygulandığı ve ürünlerin kalite gereksinimlerini karşıladığı doğrulanır.

TÜRKAK - Proses Ürün Belgelendirme Başvuru Formu

DVS ZERT / Proses - Ürün Belgelendirme

DVS ZERT, Almanya merkezli bir belgelendirme kuruluşudur. Proses-Ürün Belgelendirme ise, üretim sürecinde kullanılan malzemelerin ve üretim yöntemlerinin belgelendirilmesi sürecidir.

DVS ZERT, özellikle kaynak işlemleri ve kaynak malzemeleri alanında uzmanlaşmıştır. Proses-Ürün Belgelendirme süreci, DVS ZERT'in belgelendirme şartlarına ve belirlenen standartlara uygun şekilde gerçekleştirilir.

Proses-Ürün Belgelendirme, üreticilere ürünlerinin ve proseslerinin belirlenen standartlara uygunluğunu kanıtlama, güvenilirliklerini ve kalitelerini vurgulama, müşterilerine güven verme ve ulusal veya uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlama konusunda yardımcı olur.

DVS ZERT - Proses Ürün Belgelendirme Başvuru Formu

Belgelendirme Standartları

Firma belgelendirme standartları, bir firmanın kalite yönetim sistemini, iş süreçlerini, ürün veya hizmet kalitesini, çevresel performansını veya diğer belirli kriterleri karşılaması için kullanılan ulusal veya uluslararası standartlardır. Firma belgelendirme standartları, belgelendirme kuruluşları tarafından kullanılır ve belgelendirme sürecinde uygulanır.

ISO 3834

DIN / TS EN ISO 3834, kaynaklı üretim yapan işletmeler için tasarlanmış ve kalitenin güvence altına alınmasını hedefleyen bir kalite yönetim sistemidir.

Sektörler bazında kullanılan belgelendirme sistemleri de (EN 15085-2, EN 1090-1 gibi), ISO 3834 kalite yönetimi sisteminin uygulanmasını zorunlu tutmaktadır.

GSI SLV-TR bu alanda, sahip olduğu TÜRKAK akreditasyonu ile belgelendirme hizmetlerini yürütmektedir.

Dosyayı İndirin (PDF)

DIN 2303

DIN 2303, kaynak işlemlerinin belgelendirilmesi için Alman Standardizasyon Enstitüsü (DIN) tarafından yayınlanan bir standarttır.

Bu standart, kaynak işlemlerinin kalite gerekliliklerini karşılamak için belgelendirme sürecini ve kaynakçıların yeterliliklerini belirler.

GSI SLV-TR bu alanda, sahip olduğu Alman Standardizasyon Enstitüsü akreditasyonu ile belgelendirme hizmetlerini yürütmektedir.

EN 15085-2

Demiryolu araçlarının, bunların parçalarının ve bu araçlarla ilgili hizmetin Avrupa ülkelerine ihraç edilebilmesi için bu alanlarda çalışacak firmaların uluslararası geçerlilikte belgelendirilmiş olması gereklidir.

Akredite firmalar, kendi alanında en yüksek saygınlığa sahip bir sivil kuruluş olan ECWRV (European Comittee for Welding of Railway Vehicles) tarafından onandığı taktirde, vermiş oldukları belgeler, www.en15085.net web sitesi üzerinde yayımlanır. Dünyanın önde gelen büyük kuruluşların, belgeli firmalara bu site aracılığıyla ulaşmakta ve iş bağlantılarını kurmaktadır.

GSI SLV-TR bu alanda, gerek sahip olduğu TÜRKAK akreditasyonu ile, gerekse GSI SLV işbirliği ile ECWRV onaylı olarak belgelendirme hizmetlerini yürütmektedir.

GSI SLV-TR, bu alanda Türkiye’de faaliyet gösteren ilk firmadır.

Dosyayı İndirin (PDF)

TS EN 1090

Çelik ve Alüminyum yapıların ve yapı elemanlarının üretimi ve bunların CE işaretlemesinin yapılması için gerekliliklerin tanımlandığı bir standartlar dizisidir.

CE işaretlemesi bu ürünlerin Avrupa ülkelerine ihraç edilebilmesi için gerek şarttır. Bu işaretlemenin yapılabilmesi için, üreticinin uluslararası geçerlilikte EN 1090-1 belgesine sahip olması gereklidir.

Belgelendirme yapan akredite firmalar, ayrıca Avrupa Komisyonu çatısı altında bulunan NANDO bilgi sistemine (New Approach Notified and Designated Organisations), “onaylanmış kuruluş (notified body)” olarak kayıtlı olmak zorundadır.

GSI SLV-TR, sahip olduğu TÜRKAK akreditasyonu ile ve NANDO sisteminde kayıtlı onaylanmış kuruluş olarak (onaylanmış kuruluş numarası 2617) bu alanda hizmet vermektedir. GSI SLV-TR, Alman Kaynak Cemiyeti Belgelendirme kumrunun (DVS-ZERT) kooperasyon partneri’dir. Bu kapsamda, firmamız tarafından yapılan belgelendirmeler, www.en1090.net web sitesi üzerinde yayımlanmaktadır.

GSI SLV-TR, bu alanda Türkiye’de faaliyet gösteren ilk firmadır.

Dosyayı İndirin (PDF)

Ücret Politikası

Tekliflerimiz, tüm müşterilerimize aynı şartlar altında eşit olarak uygulanması amacıyla, aşağıdaki kriterlere göre hazırlanır.

–        İşin Yeri –        Personel Gideri
–        İşin Miktarı –        Seyahat Masrafları
–        İşin Süresi –        Araç Gideri
–        Muayene Standartları –        Yemek, Yatak, Ofis Gideri
–        Kalite Seviyesi –        Yakıt Ve Enerji Gideri
–        Malzeme Cinsi, Kalınlık, Çap  


Yukarıda belirtilen kriterlere istinaden, işe uygun olarak gerekli hesaplamalar yapılır ve fiyat oluşturulur.

Belgelendirme çalışmaları 8 saat olarak belirlenmiştir. Birden fazla kapsamda denetim olması durumunda süreyi etkileyeceği için fiyatta artışa sebep olur.

Hangi alanda denetim yapılacağına bağlı olarak fiyatlandırma değişmektedir. Örneğin; ISO 3834 belgelendirmesi için ödenmesi gereken ücret ile EN 1090-1 veya En 15085-2 belgelendirmesi için gereken ücret aynı değildir. ISO 3834 + EN 15085-2 kapsamlarında yapılan denetimler için sadece EN 15085-2 belgelendirme ücreti alınırken, EN 1090-1 ve EN 15085-2 kapsamları için ayrı ayrı ücret alınmaktadır.

Fiyat tekliflerinde ikinci bir bölümde ise belge revize ve beyan ücretleri belirtilmektedir. Bu sayede maliyetle ilgili bir bilgiye sahip olunmaktadır.

Alt Hizmetler

Alt Hizmet Başlıkları

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Aşağıda yer alan iletişim formundan, hizmetimizle ilgili detaylı bilgi talebinde bulunabilirsiniz.